Steun

Als je het werk van Wijbidden.nl wil steunen, dan kan dat door een gift over te maken, o.v.v. ‘Gebedswerk Eindhoven’ naar:

NL48 INGB 0003 3992 00 (BIC: INGBNL2A)

t.n.v. Stichting Nehemia, Jan Tooropstraat 23, 7731 MP Ommen.