Over

Wijbidden.nl is eind maart 2020 in Brabant ontstaan toen Nederland in lock down was om de effecten van het coronavirus in te dammen. Initiatiefnemers zijn Hans Savert, Ingeborg de Jager en Tom van Brunschot (in de brainstormfase) uit Eindhoven. In een vroeg stadium is contact gezocht met voorgangers in de regio Eindhoven om zoveel mogelijk mensen uit verschillende kerken te betrekken.

In eerste instantie werd er alleen gebeden voor coronapatiënten en zorgmedewerkers. Later kwamen daar ook mensen bij die leden aan een andere ziekte.

Toen in juli 2020 de ‘eerste golf’ (en hopelijk de laatste) ingedamd was, is het gebedsplatform breder gemaakt. Er is nu ruimte om voor mensen te bidden, ook zónder dat er een relatie is met ziekte of de situatie rondom het coronavirus.

Een lijst van betrokken kerken en organisaties tot nu toe:

Crossing Point (www.crossingpoint.nl)

De Bron Eindhoven (www.debroneindhoven.nl)

Emmaüskerk: Nederlands Gereformeerde kerk Eindhoven (www.emmauskerk.nl)

Evangelische Baptisten Gemeente Het Baken (www.ebg-hetbaken.nl)

Baptistengemeente ‘de Schuilplaats’ (www.schuilplaats.nl)

Stadskerk040 (www.stadskerk040.nl)

Healthcare Christian Fellowship Nederland (www.hcfnederland.nl)

Cleansing Stream Nederland (www.cleansingstream.nl)

Evangeliegemeente ‘De Regenboog Zuid’ Veenendaal (www.regenboogzuid.nl)

Bijbelgemeente Venray (https://bijbelgemeentevenray.nl)