Coördinator

We zijn heel blij dat je overweegt als coördinator mee te doen bij wijbidden.nl. Zonder coördinatoren is het onmogelijk dit initiatief door te zetten. Coördinator kun je worden vanaf 18 jaar.

Dit gebedsinitiatief werkt via netwerken. Iedereen die bidt, kent wel mensen die dat ook willen. Daaronder vind je altijd wel mensen die willen en kunnen coördineren. Het is onze wens dat geleidelijk aan het aantal bidders toeneemt.

Het is niet eenvoudig om alle gebedsvragen centraal te regelen en naar alle bidders te sturen. Daarom hebben we coördinatoren.

De bedoeling is dat een coördinator aangeeft hoeveel bidders hij of zij kan mobiliseren en aansturen. De coördinatoren worden bij ons geregistreerd en wij zorgen dat de gebedsaanvragen verdeeld wordt over het aantal coördinatoren en het aantal bidders die zij in hun groep hebben.

Het minimale aantal bidders voor een coördinator is 10. Je kunt echter ook aangeven dat je het coördineren ambieert, maar nu nog geen 10 bidders hebt. Als wij dan voldoende individuele aanmeldingen hebben, zullen we mensen in een groep samenvoegen en door jou laten coördineren. Mocht je een groep hebben dan kan het zijn dat we je vragen of je eventueel bereid bent eventueel een individueel aangemelde bidder tot jouw groep toe te laten. Dit hoeft niet meer te betekenen dan dat jij regelmatig deze bidder voorziet van een nieuwe lijst namen om voor te bidden.

Deze manier van werken zorgt ervoor dat je uiteindelijk zelf met je groep kunt bepalen welke vorm en aanpak bij jullie past. Je kunt gewoon de lijst doorsturen, zodat ieder individueel kan bidden. Je kunt ook met elkaar, of in een WhatsApp groep bidden. Kies een manier die bij jou en je bidders past!

Het is in je aanpak alleen belangrijk dat je op de één of andere manier bewaakt dat er daadwerkelijk door je bidders gebeden wordt.

We willen heel graag integer omgaan met de informatie die we van mensen krijgen en we moeten voldoen aan de privacywetgeving.

Het is dan ook belangrijk dat we met elkaar de volgende afspraken maken.

-Zodra je een nieuwe lijst krijgt, gooi de oude weg of vernietig deze.

-Sla lijsten niet digitaal of op papier op, langer dan nodig om ze te verdelen onder je bidders.

-Stuur de lijsten uitsluitend naar jouw bidders.

-Mocht je op de gebedslijst een aanvraag treffen waarbij je vermoedt om wie het gaat, neem dan niet n.a.v. informatie van wijbidden.nl contact op en ga ook niet daarmee navraag doen.

-Druk de bidders op het hart dezelfde richtlijnen te volgen.

Tenslotte: zonder coördinatoren is dit initiatief nauwelijks mogelijk. Als je in wil schrijven zijn we je dan ook zeer dankbaar. Als je bereid bent de rol van coördinator in te vullen, dan kun je hier inschrijven.