Voorwaarden voor inschrijving en deelname als bidder

Door je in te schrijven als individuele bidder verklaar je op de hoogte te zijn en in te stemmen met de privacyverklaring van wijbidden.nl.

Je verklaart vertrouwelijk om te zullen gaan met de informatie die je ontvangt van wijbidden.nl of je coördinator. Je verklaart dat je deze informatie niet verder verspreidt of gebruikt voor andere doeleinden dan het bidden.

Je verklaart dat je, als je nieuw informatie van je coördinator ontvangt, de oude z.sm. vernietigt en nergens lijsten digitaal of op papier opgeslagen zult bewaren, langer dan nodig om te bidden.

Ook beloof je dat je niet, n.a.v. informatie die je via wijbidden.nl ontvangt, contact zal zoeken of navraag zal doen in geval je het vermoeden hebt over wie het gaat.