Voorwaarden voor inschrijving en deelname coördinatoren

Door je in te schrijven als coördinator verklaar je 18 jaar of ouder te zijn. Je bent je bewust van de privacyverklaring van wijbidden.nl en stemt hiermee in. Je verklaart de lijsten met namen die je ontvangt van wijbidden.nl uitsluitend te verspreiden onder mensen van jouw gebedsgroep(en) en dat deze mensen zich ingeschreven hebben bij wijbidden.nl.

Je belooft dat je, als je nieuwe gebedslijsten van wijbidden.nl ontvangt, de oude z.s.m. zult vernietigen en nergens lijsten digitaal of op papier opgeslagen zult bewaren, langer dan nodig om te bidden. Ook beloof je geen navraag te doen of contact op te nemen etc. met mensen die op de lijst voorkomen waarvan jij vermoedt om wie het gaat.

Mochten er ongeregeldheden zijn m.b.t. de lijsten dan beloof je dat te melden bij wijbidden.nl