Voorwaarden voor deelname als coördinator of bidder

Coördinatoren

Door je in te schrijven al coördinator verklaar je 18 jaar of ouder te zijn. Je bent je bewust van de privacyverklaring van wijbidden.nl en stemt hiermee in. Je verklaart de lijsten met namen die je ontvangt van wijbidden.nl uitsluitend te verspreiden onder mensen die zich aangemeld hebben bij jouw gebedsgroep. Je draagt er zorg voor dat de bidders de lijsten slechts gebruiken voor gebed en deze niet verder te verspreiden. Het is belangrijk dat er niets anders gedaan wordt met de informatie op de lijsten dan bidden. Het is niet toegestaan navraag te doen of contact op te nemen etc. met mensen die op de lijst voorkomen. Als coördinator druk je dat je bidders op het hart. Voor zover het binnen je mogelijkheden ligt, zie je toe dat de bidders die je toelaat tot je groep(en) vertrouwelijk om kunnen gaan met de informatie die ze van je ontvangen. Je verklaart ook, zodra je een nieuwe gebedslijst ontvangt, de oude te vernietigen. Ook draag je er zorg voor dat de bidders uit je groep(en) hetzelfde doen. Eventuele ongeregeldheden meld je bij wijbidden.nl

Bidders

Door je in te schrijven als individuele bidder verklaar je op de hoogte te zijn en in te stemmen met de privacyverklaring van wijbidden.nl. Je verklaart vertrouwelijk om te zullen gaan met de informatie die je ontvangt van wijbidden.nl of je coördinator. Je verklaart dat je deze informatie niet verder verspreid of gebruikt voor andere doeleinden dan het bidden. Je verklaart dat je, zodra je nieuw informatie van je coördinator ontvangt, de oude zult vernietigen en nergens lijsten digitaal of op papier opgeslagen zult bewaren, langer dan nodig om te bidden. Ook beloof je dat je niet, n.a.v. informatie die je via wijbidden.nl ontvangt, contact zal zoeken of navraag zal doen over iemand op de lijst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *